PROLOGUE | Trip Lang, Walang Totohanan

 Alam mo yung JOKE?


Eh yung JUST KIDDING?

Eh yung PEACE?

Trip lang?

Walang seryosohan?

Malamang alam mo lahat yan.

Alam ko din yan.

Kaso yun nga eh.

Malinaw na malinaw.

Pero nangyari na ang nangyari.

Bahala na nga!!

Ako si Gerardin at ito ang trip ko.

No comments:

Post a Comment